Tygodniowy plan

         zajęć edukacyjnych                  

                                                                           Rok szkolny 2017/2018 

zmiana planu od 05.02.2018r.

 

D

Z

I

E

Ń

L

E

K

C

J

A

 

Czas trwania lekcji

KLASY (oddziały)

VII

VI

V

IV

III

I

W.Bąk-Gajdecka

M. Wojczyk

A.Paluszczak

E. Pilarz-Olszkok

N. Pawelak

M. Bryś

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

0

7.15– 8.00

     

 

 

 

1

8.00 – 8.45

matematyka

wych.fiz. dziew

wych. fiz. dz.

matematyka

eduk. wczesnoszk.

 eduk. wczesnoszk.

2

8.55 – 9.40

chemia

j.angielski

matematyka

przyroda wych.fiz.

j.angielski

3

9.55 – 10.40

j.angielski

matematyka

j. polski

wych.fiz

eduk. wczesnoszk

eduk.wczesn.

4

10.50 – 11.35

fizyka

j. polski historia

j.angielski

j.mn.nar j.ni

wych.fiz.

5

11.50– 12.35

wych.fiz.

religia

j. angielski

j. polski

eduk.
wczesnoszk

 j.mniejsz. nar. niem

6

12.45 – 13.30

j. polski

 j.mn.nar-j.niem religia

kółko przyrodnicze

 logIII/GK (M.W.)

GK (M.W.)

7

13.40 – 14.25

       religia

wych. fiz. chł

wych. fiz. chł/
K. T j.niem

 KT

 

 

8

14.35 – 15.20

plastyka  muzyka  wdż

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

0

7.15 – 8.00

KK

 

 

 

 

 

1

8.00-8.45

historia

j.polski

matematyka

matematyka

eduk. wczesnoszk.

religia

2

8.55 – 9.40

matematyka

historia

zaj. techniczne

religia

eduk. wczesnszk.In

 muzyka

3

9.55 – 10.40

j. niemiecki

matematyka

plastyka

j.polski

religia

eduk.
wczesnoszk.

4

10.50 – 11.35

j. polski

przyroda

j.mniejsz.nar.niem

technika

j.angielski

 eduk. wczesnszk.

5

11.50 – 12.35

wych.fiz

plastyka

przyroda

j.mniejsz.nar.
niem

eduk. wczesnoszk

eduk. wczesnoszk. inf

6

12.45 – 13.30

zaj. z wychowawcą

gddw

g.d.d.w.

 zaj. z wychowawcą

 eduk. wczesnoszk inf

 log

7

13.40 – 14.25

wdż

zaj. techniczne

j.polski

 

 GK (A.P)

 

8

14.35 – 15.20

muzyka

wych.fiz.dz./
KK chl 5/6

wych.fiz.dz./
KK chł V/VI
 

 

 

9.

15.25-15.55

 rew. (1/2) R.G.

         

 

Ś

R

O

D

A

0

7.30 – 8.00

rew. (1/2) R.G.

 

     

 

1

8.00-8.45

biologia

wych.fiz.chł.

wych.fiz.chł./R5

informatyka

eduk. wczesnoszk.

 j.mn.nar
j.niem

2

8.55 – 9.40

j. polski

zaj.komp.

matematyka

wych.fiz

j.mn.nar j ni/
kk III

j.angielski

3

9.55 – 10.40

geografia

matematyka

j.polski

j. mniesz.nar
niem

eduk. wczesnoszk

wych.fiz

4

10.50 – 11.35

 j.mn nar -j.niem historia religia

j.polski

eduk.wczesn

eduk.
wczesnoszk

5

11.50 – 12.35

religia

j.polski

j.mn.nar-j.niem

historia

eduk.wczesn

eduk.wczesn

6

12.45 – 13.30

chemia

religia

     zaj.komputer

projekt

GK/KK (M.G)

 

7

13.40 – 14.25

projekt

projekt

projekt

 projekt

log (M.G)

 

8

14.35 – 15.20

 projekt  projekt  projekt

 

 

 

9

15.25-15.55

 rew(1/2)R.G          

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

0

7.30 – 8.00

 rew(1/2)R.G/SKS  SKS  SKS

 SKS

 

 

1

8.00 – 8.45

historia

wych.fiz.chł.

wych.fiz.chł./
rew J.S.

matematyka

muzyka

religia

2

8.55 – 9.40

j.mn.nar-j.niem przyroda

j.polski

plastyka

religia

eduk.
wczesnoszk

3

9.55 – 10.40

j.polski

j.mn.nar-j.niem

przyroda

religia

eduk. wczesnoszk.

eduk.
wczesnoszk

4

10.50 – 11.35

wych.fiz

wł. h.ik.Niemiec

matematyka

j.polski

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk.

5

11.50 – 12.35

matematyka j.polski

j.angielski

wych.fiz.

j.angielski

 j.mn.nar-j.ni

6

12.45 – 13.30

fizyka

matematyka

j.mn.nar.j.niem

j.angielski

 wych.fiz.

 

7

13.40 – 14.25

j.angielski

wych.fiz.dz

wych.fiz.dz./
log chł

 muzyka

 

 

8

14.35 – 15.20

informatyka

j.angielski

GK

 

 

 

9

15.25.-15.55

           

 

P

I

Ą

T

E

K

0

7.15-8.00

 KK  

 

 

 

 

1

8.00-8.45

geografia

wych.fiz.dz.

wych.fiz.dz.  matematyka

j.mn.nar-j.ni/KK (MG)

 eduk. wczesnoszk.

2

8.55 – 9.40

j.angielski

j.polski przyroda j.mniesz.nar.
niem.
wych.fiz.

 eduk. wczesnoszk.

3

9.55 – 10.40

matematyka

j.mn.nar.j.niem

j.angielski

wych.fiz

eduk. wczesnoszk

 eduk. wczesnoszk.

4

10.50 – 11.35

wych.fizyczne

j.angielski

matematyka

przyroda

eduk.wczesn

eduk. wczesnoszk.

5

11.50 – 12.35

j.niemiecki

przyroda

j. polski

j.angielski

projekt

wych.fiz.

6

12.45 – 13.30

biologia

matematyka

wł. hist.i kult
Niemiec

 j.polski

projekt

GK (MW)

7

13.40 – 14.25

j.polski

j.polski

muzyka

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 j.mn.nar-j.niem

wych.fiz.chł/KKdz

 wych.fiz.chł/KKdz