Tygodniowy plan

         zajęć edukacyjnych                  

                                                                           Rok szkolny 2016/2017 

obowiązuje od 07.11.2016r.

 

D

Z

I

E

Ń

L

E

K

C

J

A

 

Czas trwania lekcji

KLASY (oddziały)

VI

V

IV

III

II


W.Bąk-Gajdecka

J.Koziołek

A.Paluszczak

E. Pilarz-Olszkok

N. Pawelak


P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

0

7.15– 8.00

     

 

 

 

1

8.00 – 8.45

matematyka

j.angielski

j. niemiecki

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk.

 

2

8.55 – 9.40

przyroda

matematyka

j.angielski

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk.

 

3

9.55 – 10.40

j.angielski

j.polski

matematyka

j. niemiecki

eduk. wczesnoszk

 

4

10.50 – 11.35

g.d.d.w.

g.d.d.w.

g.d.d.w.

j.angielski

w-f

 

5

11.50– 12.35

historia

przyroda

j.polski

w-f

j.niemiecki/RM

 

6

12.45 – 13.30

j. niemiecki

w.hikN

RS/SKS

SKS

SKS/logopedia

 

7

13.40 – 14.25

        j.polski

j.niemiecki

SKS/logopedia

 

 SKS

 

8

14.35 – 15.20

 w.f. dz./logop.chł

 w.f.dz.

RS

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1

8.00 – 8.45

w.f. dz.

w.f.dz.

matematyka

religia

eduk. wczesnoszk.

 

2

8.55 – 9.40

j.polski

matematyka

religia

w.f.

eduk. wczesnoszk.

 

3

9.55 – 10.40

matematyka

j.polski

        w.f.

eduk. wczesnoszk.

religia

 

4

10.50 – 11.35

przyroda

religia

j.polski

eduk, wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk

 

5

11.50 – 12.35

religia

zaj. techniczne

przyroda

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk

 

6

12.45 – 13.30

plastyka

przyroda

zaj. techniczne

 

GK

 

7

13.40 – 14.25

w.f. chł/logop.dz

w.f.chł

zaj. kor.-komp

 

 

 

8

14.35 – 15.20

GK chł

GK chł

 GK chł

 

 

 

 

Ś

R

O

D

A

0

7.15 – 8.00

 RG

 

     

 

1

8.00-8.45

w.f. dz./wdżchł.

w.f.dz/-

przyroda

eduk. wczesnoszkl.

eduk. wczesnoszk

 

2

8.55 – 9.40

j. polski

religia

w.f.

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk.

 

3

9.55 – 10.40

religia

matematyka

j.polski

eduk. wczesnoszk

j. niemiecki/RM

 

4

10.50 – 11.35

      j. niemiecki      j.polski

matematyka

j. niemiecki

religia

 

5

11.50 – 12.35

matematyka

j.angielski

j.niemiecki

religia

eduk. wczesnoszk

 

6

12.45 – 13.30

j.angielski

j. niemiecki

      religia

GK

 

 

7

13.40 – 14.25

wdżdz/w.f. chł

w.f.chł./-

j.angielski

 

 

 

8

14.35 – 15.20

     

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

0

7.15 – 8.00

     

 

 

 

1

8.00 – 8.45

matematyka

przyroda

w.f.

muzyka

eduk. wczesnoszk

 

2

8.55 – 9.40

muzyka

matematyka

j.polski

j. angielski

w.f.

 

3

9.55 – 10.40

historia

j.polski

muzyka

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk.

 

4

10.50 – 11.35

j.polski

zaj. informatyczne

historia

eduk wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk.

 

5

11.50 – 12.35

j.polski

plastyka

zaj. informa-
tyczne

     eduk. wczesnoszk.

muzyka

 

6

12.45 – 13.30

zaj. informatyczne

muzyka

plastyka

eduk.
wczesnoszk.

j.niemiecki/RM

 

7

13.40 – 14.25

zaj. techniczne

historia

j. niemiecki

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 w.f.chł/KTeatr.

w.f.chł/KTeatr./RS

 KTeatr./RS

 

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

0

7.15-8.00

GK dziewcząt GK dziewcząt

GK

 

 

 

1

8.00-8.45

w.f.dz

w.f.dz.

przyroda

j.niemiecki

eduk. wczesnoszk

 

2

8.55 – 9.40

przyroda

j.niemiecki

w.f.

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk

 

3

9.55 – 10.40

matematyka

historia

j.polski

eduk. wczesnoszk

w.f.

 

4

10.50 – 11.35

j.angielski

j.polski

matematyka

eduk. wczesnoszk

eduk. wczesnoszk

 

5

11.50 – 12.35

j.polski

matematyka

j. angielski

w.f.

eduk. wczesnoszk

 

6

12.45 – 13.30

j. niemiecki

j. angielski

zaj. wyr. mat./
tańce

 logopedia/
tańce

tańce

 

7

13.40 – 14.25

w.f. chł./-

w.f. chł./-RG

 

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 

 RG