Tygodniowy plan

         zajęć edukacyjnych                  

                                                                           Rok szkolny 2017/2018 

zmiana planu od 02.10.2017r.

 

D

Z

I

E

Ń

L

E

K

C

J

A

 

Czas trwania lekcji

KLASY (oddziały)

VII

VI

V

IV

III

I

W.Bąk-Gajdecka

M. Wojczyk

A.Paluszczak

E. Pilarz-Olszkok

N. Pawelak

M. Bryś

P

O

N

I

E

D

Z

I

A

Ł

E

K

0

7.15– 8.00

     

 

 

 

1

8.00 – 8.45

matematyka

wych.fiz. dziew

wych. fiz. dz.

matematyka

eduk. wczesnoszk.

 eduk. wczesnoszk.

2

8.55 – 9.40

chemia

j.polski

matematyka

przyroda eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk. 

3

9.55 – 10.40

plastyka

matematyka

j. polski

j. angielski

eduk. wczesnoszk

wych. fizyczne

4

10.50 – 11.35

fizyka

j. angielski

plastyka

wych. fiz

j. mn. nar. niem/KK 3

j. angielski

5

11.50– 12.35

j. angielski

plastyka

religia

j. polski

wych. fizyczne

 j.mniejsz. nar. niem

6

12.45 – 13.30

j. polski

 wł.hist.i kul. Niem. j. angielski

kółko przyrodnicze

 

GK

7

13.40 – 14.25

       religia

wych. fiz. chł/
K.teatr j.niem

wych. fiz. chł/
K. T j.niem/lg5

 

 

 

8

14.35 – 15.20

 historia          religia  GK/zaj.kor-komp

 

 

 

 

W

T

O

R

E

K

1

8.00 – 8.45

geografia

j.polski

matematyka

matematyka

eduk. wczesnoszk.

 religia

2

8.55 – 9.40

matematyka

historia i społecz.

zaj. techniczne

religia

eduk. wczesnoszk.

 eduk. wczesnoszk.

3

9.55 – 10.40

j. niemiecki

matematyka

  historia i społ.

j.polski

religia

 eduk. wczesnoszk.

4

10.50 – 11.35

j. polski

przyroda

j.mniejsz.nar.niem

technika

j.angielski

 eduk. wczesnoszk.

5

11.50 – 12.35

wych.fiz

j.mniejsz.nar.niem

przyroda

j.mniejsz.nar.
niem

eduk. wczesnoszk

eduk. wczesnoszk. 

6

12.45 – 13.30

zaj. z wychowawcą

gddw

g.d.d.w.

 zaj. z wychowawcą

 R3

 

7

13.40 – 14.25

j. mniejsz. nar. niem

zaj. techniczne

j.polski

 GK

 

 

8

14.35 – 15.20

K K 7/R7

wych.fiz.dz.

wych.fiz.dz.  

 

 

 

Ś

R

O

D

A

0

7.15 – 8.00

R7

 

     

 

1

8.00-8.45

biologia

wych.fiz.chł.

wych.fiz.chł./R5

j.angielski

eduk. wczesnoszk

 eduk. wczesnoszk.

2

8.55 – 9.40

j. polski

j.polski

matematyka

wych.fiz

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk. 

3

9.55 – 10.40

j.angielski

matematyka

j.mniejsz.nar
niem

j.polsli

wych.fiz

j.angielski

4

10.50 – 11.35

  j. mniejsz.nar
   niem
     j.angielski

j.polski

j. mniesz.nar
niem

eduk. wczesnoszk.

eduk. wczesnoszk. 

5

11.50 – 12.35

w.fizyczne

religia

j.angielski

przyroda

eduk. wczesnoszk

 j.mniejsz.nar.
niem

6

12.45 – 13.30

chemia

przyroda

      religia

plastyka

muzyka

log

7

13.40 – 14.25

religia

j.mniejsz.nar
niem

wdż

 wdż

GK/log3

 

8

14.35 – 15.20

 dor.zaw/wdż  wdż  

 

 

 

 

C

Z

W

A

R

T

E

K

0

7.15 – 8.00

     

 

 

 

1

8.00 – 8.45

informatyka

wych.fiz.chł.

wych.fiz.chł.

matematyka

religia

 eduk. wczesnoszk.

2

8.55 – 9.40

matematyka

zajęcia komp.

j.polski

historia

eduk. wczesnoszk.

religia

3

9.55 – 10.40

j.polski

j.polski

matematyka

religia

eduk. wczesnoszk.

 eduk. wczesnoszk.

4

10.50 – 11.35

wych.fiz.

matematyka

zajęcia komput.

j.polski

eduk. wczesnoszk.

 muzyka

5

11.50 – 12.35

historia

muzyka

przyroda

   informatyka

j.mniejsz.nar
niem

 wych.fizyczne

6

12.45 – 13.30

fizyka

historia i społ

muzyka

wych.fiz.

 

 

7

13.40 – 14.25

geografia

wych.fiz.dz.

wych.fiz.dz.

log4

 

 

8

14.35 – 15.20

 muzyka

SKS/KK

SKS/KK

SKS

 

 

 

P

I

Ą

T

E

K

0

7.15-8.00

   

 

 

 

 

1

8.00-8.45

matematyka

wych.fiz.dz.

wych.fiz.dz.  

j.angielski

 eduk. wczesnoszk.

2

8.55 – 9.40

j.angielski

matematyka przyroda wych. fiz. eduk. wczesnoszk

 eduk. wczesnoszk.

3

9.55 – 10.40

wych.fizyczne

j.angielski

matematyka

j.mniesz.nar.
niem.

eduk. wczesnoszk.

 eduk. wczesnoszk.

4

10.50 – 11.35

j.niemiecki

j.polski

j.angielski

muzyka

wych.fizyczne

 j.mniejsz.nar.
niem

5

11.50 – 12.35

j.mniejsz.nar.
niem

j.polski

j. polski

j.angielski

j.mn.nar.
niem/KK

 wych.fizyczne

6

12.45 – 13.30

biologia

przyroda

j.mniejsz.nar.
niem

 j.polski

GK

 

7

13.40 – 14.25

j.polski

j.mniejsz.nar.
niem

 wł.hist.i kul. Niem.

 SKS

 

 

8

14.35 – 15.20

 zaj.kor-komp

wych.fiz.chł/KK

 wych.fiz.chł