Publiczna Szkoła Podstawowa w Kozłowicach we współpracy z Towarzystwem
Społeczno Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim realizuje 
w
dniach 21.-23.11.2016 projekt w ramach VdG-Projekts
„Konsolidierung der Begegnungsstätten“               
projekt


„Besteleien und Leckereien im Advent – Bastel-, und Backenworkshop im SKGD Landsberg”

 W ramach projektu uczniowie poznają niektóre tradycje adwentowe pochodzące z krajów niemieckiego obszaru kulturowego kultywowane dzisiaj niemal na całym świecie.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej szkoły

na podsumowanie projektu

23.11.2016 o godz. 1430

Uczniowie, Nauczyciele i Dyrektor szkoły.

Plan działań  w ramach projektu „Besteleien und Leckereien im Advent – Bastel-, und Backenworkshop im SKGD Landsberg

 

Data

 

 

Godzina lekcyjna

 

Klasa

 

Działanie

 

Nauczyciel opiekun

 

21.11.2016

 

 

 

1, 2 i 4

 

IV

 

 

Wycinanie, pieczenie
i dekorowanie pierniczków.

 

 

A. Paluszczak

A. Dłubisz

3, 4,5 i 6

 

V

 

Wykonanie ciasta,wycinanie, pieczenie
i dekorowanie pierniczków.

 

 

J. Koziołek

Ł. Pollok

A. Paluszczak

 

  5,6 i 7

 

VI

 

Wycinanie, pieczenie
i dekorowanie pierniczków.

 

 

W. Bąk – Gajecka  
          
Ł. Pollok

A. Kęs

 

22.11.2016

 

1, 2 i 3

 

II

 

Wycinanie, pieczenie
i dekorowanie pierniczków.

N. Pawlak

M. Lasek

 

3, 4 i 5

 

III

 

Wycinanie, pieczenie
i dekorowanie pierniczków.

 

E. Pilarz – Olszok

 

 

5 i 6

 

 

IV, V, VI

 

 

Wykonywanie wieńców adwentowych.

 

M. Lasek

J. Koziołek

Ł. Pollok

W. Bąk – Gajdecka

 

 

7

 

V/VI dz.

 

Przygotowanie wystawy wieńców  adwentowych
i kartek świątecznych.

 

 

J. Koziołek

W. Bąk – Gajdecka

 

 

23.11.2016

 

 

 

6

 

V

 

Przygotowanie tradycyjnego napoju adwentowego

 

 

Ł. Pollok

 

 

1430

 

Wszystkie klasy

 

Spotkanie
z rodzicami w sali gimnastycznej – scenka „Tradycja wieńca adwentowego”.

Prelekcja  – tradycja pisania kartek życzeniami świątecznymi.

 

 

A. Paluszczak

 

 

 

J. Koziołek

 

1500

 

Wszystkie klasy

 

Wywiadówka oraz klasowe spotkanie adwentowe uczniów, rodziców i wychowawców klas.

 

 

Wychowawcy klas

Śpieszmy się kochać ludzi…
tak szybko odchodzą….
                                   ks . Jan Twardowski

Znalezione obrazy dla zapytania rekolekcje parafialne

 

 

 

W dniu 25. października 2016 roku (wtorek) o godz. 1230 odbędą się rekolekcje parafialne.

W związku z tym zajęcia będą skrócone. Dzieci zamiejskie odjeżdżają pierwszymi kursami autobusu.

 

Lekcje będą przebiegać następująco:

1. 800-830
2. 840-910
3. 925-955
4. 1005-1040
5. 1050-1130
6. 1140-1215

                                                                Dyrekcja

DEN
Zapraszamy na uroczystą akademię z okazji
Dnia Edukacji Narodowej
, która odbędzie się
13 października 2016roku o godz 1230
 
w sali gimnastycznej.

                                                                                                           Serdecznie zapraszamy
                                       Dyrekcja, nauczyciele

Znalezione obrazy dla zapytania rozpoczęcie roku szkolnego 2016/17

 

Uroczyste rozpoczęcie

nowego roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się w dniu 01. września 2016r. 

8.00 Msza święta w kościele Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach,
9.00 Inauguracja roku szkolnego w budynku szkoły.
11.00 Odjazdy szkolnych autobusów.

Serdecznie zapraszamy 

Dyrektor i Nauczyciele


    Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się

24 czerwca 2016 r. o godz. 900 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

                                                  Zapraszamy serdecznie.

           

WTOREK 21.06.2016

 

Start: 9.00 Zbiórka, powitanie, indywidualna rozgrzewka

 

9.15 Zmagania klas IV-VI dziewcząt oraz chłopców

 

- Skok w dal
- Bieg krótki (60m)

- Rzut piłeczką palantową

- Skoki w worku

- Zwinnościowy tor przeszkód

 

 9.15   Zmagania sportowe klas I-III dziewcząt oraz chłopców

- Bieg krótki
- Rzut piłeczką palantową

- Skoki w worku
- Zwinnościowy tor przeszkód I
- Skok w dal

 

12.30 Wręczenie medali i dyplomów

 

            !!! Obowiązuje strój sportowy!!!

Prosimy przynieść ze sobą coś do picia, by ugasić pragnienie
w czasie sportowych zmagań, oraz nakrycie głowy (czapka lub chustka).

 

 

 

„Ich singe und rezitiere in der deutschen Sprache“

 

„Śpiewam i recytuję w języku niemieckim”

 

für die Schüler                        dla uczniów

     der Grundschulen                      Szkół Podstawowych

 in der Gemeinde Gorzów Śląski.         w Gminie Gorzów Śląski.

 

Der Wettbewerb  findet                 Konkurs odbędzie się

am 10. Juni 2016                     10 czerwca 2016r.

        in der Grundschule             w Publicznej Szkole Podstawowej

in Kozłowice statt.                       w Kozłowicach.

Anfang um 900.                     Rozpoczęcie o900.

 

             Der Wettbewerb  wird                  Konkurs organizowany jest przez

         von der Sozialkulturellgeselllschaft         Towarzystwa Społeczno – Kulturalne

der Deutschen im Oppelner Schlesien             Niemców na Śląsku Opolskim

         Gemeindevorstand Gorzów Śląski          Zarząd Gminny  w Gorzowie Śląski

im Rahmen des VdG-Projekts              w ramach VdG-Projektu

„Konsollidierung der Begegnungsstätten“  2016

und  von der Grundschule in Kozłowice     we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową

organisiert.                                w Kozłowicach.

                                                                                                                     

01.06.2016r.

Program dnia

 

Lp.

 

 

Czas

 

I – III

 

IV – VI

 

1.

 

 

800 - 900

 

Papier czerpany – zajęcia warsztatowe

 

Demonstracja eksperymentów  (świetlica)

 

 

2.

 

 

900 - 915

 

Śniadanie

 

3.

 

915 - 1015

 

Demonstracja eksperymentów  (w II klasie)

 

Papier czerpany – zajęcia warsztatowe

 

 

4.

 

1015 - 1145

 

Ognisko – pieczenie kiełbasek

 

 

5.

 

1145 - 1200

 

Przemarsz na boisko wiejskie

 

 

6.

 

1200 - 1330

 

Pokaz sprawności strażaków OSP Kozłowice

 

 

7.

 

1330 - 1345

 

Przemarsz do szkoły

 

 

8.

 

1345 - 1430

 

Zajęcia świetlicowe