Miesięczne Archiwa: 24/06/16


    Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbędzie się

24 czerwca 2016 r. o godz. 900 w sali gimnastycznej naszej szkoły.

                                                  Zapraszamy serdecznie.

           

WTOREK 21.06.2016

 

Start: 9.00 Zbiórka, powitanie, indywidualna rozgrzewka

 

9.15 Zmagania klas IV-VI dziewcząt oraz chłopców

 

- Skok w dal
- Bieg krótki (60m)

- Rzut piłeczką palantową

- Skoki w worku

- Zwinnościowy tor przeszkód

 

 9.15   Zmagania sportowe klas I-III dziewcząt oraz chłopców

- Bieg krótki
- Rzut piłeczką palantową

- Skoki w worku
- Zwinnościowy tor przeszkód I
- Skok w dal

 

12.30 Wręczenie medali i dyplomów

 

            !!! Obowiązuje strój sportowy!!!

Prosimy przynieść ze sobą coś do picia, by ugasić pragnienie
w czasie sportowych zmagań, oraz nakrycie głowy (czapka lub chustka).

 

 

 

„Ich singe und rezitiere in der deutschen Sprache“

 

„Śpiewam i recytuję w języku niemieckim”

 

für die Schüler                        dla uczniów

     der Grundschulen                      Szkół Podstawowych

 in der Gemeinde Gorzów Śląski.         w Gminie Gorzów Śląski.

 

Der Wettbewerb  findet                 Konkurs odbędzie się

am 10. Juni 2016                     10 czerwca 2016r.

        in der Grundschule             w Publicznej Szkole Podstawowej

in Kozłowice statt.                       w Kozłowicach.

Anfang um 900.                     Rozpoczęcie o900.

 

             Der Wettbewerb  wird                  Konkurs organizowany jest przez

         von der Sozialkulturellgeselllschaft         Towarzystwa Społeczno – Kulturalne

der Deutschen im Oppelner Schlesien             Niemców na Śląsku Opolskim

         Gemeindevorstand Gorzów Śląski          Zarząd Gminny  w Gorzowie Śląski

im Rahmen des VdG-Projekts              w ramach VdG-Projektu

„Konsollidierung der Begegnungsstätten“  2016

und  von der Grundschule in Kozłowice     we współpracy z Publiczną Szkołą Podstawową

organisiert.                                w Kozłowicach.